De Leekster Tak

Op voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders, werd in een speciale en openbare vergadering door de gemeenteraad van Leek besloten om de gemeentelijke legpenning ‘De Leekster Tak’ toe te kennen aan Jan Ernst Douma en zijn echtgenote Nel Dekker voor ‘hun bijzondere en veelzijdige verdiensten voor de gemeenschap van Leek, speciaal op het gebied van kunst, cultuur en onderwijs, die een aantoonbare uitstraling hebben gehad en voor de samenleving een bijzondere waarde hebben vertegenwoordigd’.

Deze bijzondere onderscheiding wordt uitgereikt, sinds 1980 slechts 20 maal, aan een persoon of instelling, die zich zodanig verdienstelijk heeft gemaakt, dat de Gemeente Leek daarvan langdurig of intensief heeft kunnen profiteren.

Bij hun bezoek aan Leek in het voorjaar van 2013 kregen ook Koning Willem Alexander en Koningin Maxima deze onderscheiding.

 

Oorspronkelijk een herinnering aan een volbrachte schaatstocht naar Leek door mensen van “buiten”.