Galerie het atrium

Van 1994 tot september 2020 bewoonden Jan Ernst Douma en zijn vrouw, beeldend kunstpedagoge Nel Dekker, het door hen zelf ontworpen Centrum voor beeldende vorming en vormgeving.

Hierin was naast het woonhuis, gevestigd het atelier van Jan Ernst, het leslokaal van Nel en de privétentoonstellingsruimte van de kunstenaar.

FINISSAGE

Op 14 september 2020 was oud-burgemeester Siepie de Jong van de voormalige gemeente Leek behulpzaam bij het verwijderen van het gevelbord. Ruim vijfentwintig jaar daarvoor was zij ook verantwoordelijk voor de officiële opening van het Atrium. Na het gereedkomen van de multifunctionele tuinvleugel hield ze weer een passend openingswoord.

PORTRETTEN

Gedurende 13 jaar maakte Jan Ernst Douma in wisselend gezelschap van collega-kunstenaars in zijn galerie portretten van mensen uit de directe omgeving. Buren, vrienden en vriendinnen, collega’s, familieleden, partners, kinderen en cursisten. Meestal twee per poseersessie.

Dit resulteerde in ruim 300 portretten in grafiet door Jan Ernst. Al deze modellen konden in de laatste week voor de finissage hun beeltenissen ophalen. Graag tegen een vrijwillige bijdrage voor een goed doel. Daar werd  het Museum Nienoord voor uitgekozen. Ondanks uitgebreide aandacht in de regionale pers bleven er nog een aanzienlijk aantal scheppingen achter.

Er wordt aan gedacht om in 2021 zo’n mogelijkheid te herhalen. Wordt vervolgt?