TERUGBLIK

De Buitenste Binnenstad

Sinds de zomer van 2001 is er gewerkt aan een serie van 64 aquarellen (20x20cm) van de grachtengordel rond de binnenstad van Groningen, beter bekend als de Diepenring. Hierin toont Douma zijn persoonlijke visie op dit markante onderdeel van de stad, waarin…

Delft

Een serie van 81 aquarellen is recentelijk aangekocht door het Stedelijk Museum het Prinsenhof te Delft. Als inspiratie diende een wandeling rondom de ‘buitenste binnenstad’ met als start het geboortehuis van de kunstenaar. Het project kreeg de benaming…

Tentoonstellingen in Wenen

In navolging op de series over Groningen en Delft, is de buitenste binnenstad van Wenen inspiratie geweest voor 49 aquarellen (20x20cm) en heeft de titel ‘Ring-Kai-Ring’ gekregen, naar het opschrift op de tramlijnen 1 en 2, die de zelfde indrukwekkende…

Het Westerkwartier

In de afgelopen jaren heeft Jan Ernst Douma zich bezig gehouden met de inventarisatie en registratie van alle kerkgebouwen in één van de Groninger Ommelanden: het Westerkwartier. Het resultaat is een serie van 82 grafiektekeningen. De objecten…

Nienoord

De historische bomensingel van het landgoed Nienoord wordt helaas gekapt en vervangen door nieuwe aanplant. Vierhonderd oude beuken van deze adelijke verbinding tussen de dorpen Leek en Midwolde gaan verdwijnen en werden bijtijds in vijftien aquarellen door Douma…

De Leekster Tak

Op voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders, werd in een speciale en openbare vergadering door de gemeenteraad van Leek besloten om de gemeentelijke legpenning ‘De Leekster Tak’ toe te kennen aan Jan Ernst Douma en zijn echtgenote Nel Dekker voor…

De Olle Grieze

De Olle Grieze is de Groninger bijnaam van de Martinitoren en is in de stad van veler kanten beeldbepalend en daarom inspiratiebron voor Douma…

Delfts Tegenlicht

De afgelopen tijd was een tiental aquarellen te zien in de geboortestad van Douma. Met een eerbiedige knipoog naar zijn wereldberoemde voorganger Johannes Vermeer registreerde Douma als geboren en getogen Delvenaar het (tegen)licht van de Delftse binnenstad gedurende…