Het Westerkwartier

Gedurende een aantal jaren heeft Jan Ernst Douma zich bezig gehouden met de inventarisatie en registratie van alle kerkgebouwen in één van de Groninger Ommelanden: het Westerkwartier. Het resultaat is een serie van 82 grafiektekeningen.

De objecten bevinden zich voornamelijk in de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn, die nu samen met de dorpen Ezinge, Garnwerd en Feerwerd de nieuwe gemeente Westerkwartier vormen.

KERKEN IN HET WESTERKWARTIER

JAN ERNST DOUMA

De dorpen Leegkerk en Hoogkerk, hoewel vallend onder de gemeente Groningen, zijn om geografische redenen aan de serie toegevoegd. De ‘vergeten’ kerk van Dorkwerd werd later als bijlage aan het bijbehorende boek toegevoegd, waarin Victor Timmer de historische verantwoording schreef.

De vier burgemeesters van de voormalige Westerkwartier-gemeentes bij de
expositieopening en de presentatie van het boek in galerie het Atrium

KERKEN IN HET WESTERKWARTIER

82 tekeningen van vroeger tot vandaag

JAN ERNST DOUMA

De vergeten kerk van Dorkwerd

De serie was eind 2018 het middelpunt van expositie in Museum Nienoord in Leek met de titel ‘Jan Ernst Douma & 500 jaar reformatie in het Westerkwartier’. Veel kerkgenootschappen en alle historische kringen en verenigingen verleenden daarbij hun medewerking.

GALERIJ