Het Westerkwartier

In de afgelopen jaren heeft Jan Ernst Douma zich bezig gehouden met de inventarisatie en registratie van alle kerkgebouwen in één van de Groninger Ommelanden: het Westerkwartier. Het resultaat is een serie van 82 grafiektekeningen.

De objecten bevinden zich voornamelijk in de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn. Binnenkort vormen die, zoals het zich nu laat uitzien, samen de fusiegemeente Westerkwartier.

KERKEN IN HET WESTERKWARTIER

JAN ERNST DOUMA

Om de serie geografisch compleet te maken zijn de kerken uit Leegkerk, Hoogkerk, Ezinge, Garnwerd en Feerwerd ook opgenomen. De variatie is groot. Romaanse wierdekerkjes worden afgewisseld met recent gebouwde protestante vergaderplaatsen en daarmee is een tijdsbeeld ontstaan.

Het bijbehorend boek is in galerie het Atrium te koop (uitgeverij Profiel, Bedum).

KERKEN IN HET WESTERKWARTIER

vroeger tot vandaag

JAN ERNST DOUMA